Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Enig trio: Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande – socialdemokraterna Kent Hansson och Mats Granberg, är eniga med Strömstadsbyggen, representerad av styrelsens vice ordförande Ola Persson (M). Bild: Jakob Simonson
Enig trio: Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande – socialdemokraterna Kent Hansson och Mats Granberg, är eniga med Strömstadsbyggen, representerad av styrelsens vice ordförande Ola Persson (M). Bild: Jakob Simonson

Nytt initiativ för snabbt bygge på Rådhusberget

Ett 80-tal nya lägenheter ovanpå garagen i västra och östra delen av Rådhusberget. Det är kommunledningens och Strömstadsbyggens plan för att snabba på bygge av nya lägenheter. De vill påbörja arbetet med en mindre detaljplan omgående.

Går allt som tänkt beslutar kommunstyrelsen redan nästa vecka att ge byggavdelningen i uppdrag att göra detaljplanen.

Det här är ett sätt att komma igång snabbare med det som enligt allas bedömning är brådskande: centrumnära hyresrätter.

– Jag tror att samtliga partier ställer sig bakom det här. Det råder enighet om att det behövs fler centrumnära lägenheter och Rådhusberget är en prioriterad plats, säger Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Hyresrätter är en jätteprioriterad fråga, instämmer moderaten Ola Persson, vice ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Strömstadbyggen.

Deras gemensamma bedömning är att marknaden för bostadsrätter är mättad. Det är hyresrätter, med rimlig hyra, som behövs.

Strömstadsbyggen arbetar sedan tidigare med den så kallad Sabomodellen, som förenklar upphandlingsarbetet och ger möjlighet att bygga billigare. Ola Persson tror att den går att använda också här, även om man måste ta hänsyn till att grunden är ett parkeringshus.

En förtätning av Rådhusberget har diskuterats länge och olika varianter har stötts och blötts. Nu bryts ett mindre område ut och en utbyggnad mot toppen av berget får bli en senare fråga. På det sättet räknar kommunledningen och Strömstadsbyggen med att mycket snabbare få fram nya lägenheter.

Garagen, ett i östra delen av området och ett i väster, ska ändå rivas.

– Betongen är utdömd och vi måste riva. Lägenheter ovanpå är ekonomiskt smart, säger Ola Persson.

Han räknar med ett 40-tal lägenheter på varje plats, alltså ett sammanlagt tillskott på runt 80 hyresrätter. I tankarna ingår också att bygga på berget som löper direkt utanför östra parkeringshuset, ovanför östligaste biten av Norra Bergsgatan. Om det finns liknande kringmark vid parkeringshuset i Rådhusbergets västra del är än så länge oklart.

Utsikten från parkeringsplatsen är magnifik. Hur höga hus som kan byggas här finns det ännu inget svar på, men såväl kommunledningen som Strömstadsbyggens representant säger att nya hus måste anpassas till övriga bebyggelsen.

– Det får inte bli en vägg framför de andra lägenheterna, säger Kent Hansson.

Han hoppas på en snabb byggstart. Garagen ska rivas redan i sommar och när ny grund läggs bör den kunna anpassas för en lösning med nya lägenheter.

Parkeringsplatser behövs förstås fortfarande.

– De boende behöver inte oroa sig. Vi ska inte försämra för dem och ska försöka få fram så mycket parkeringsplatser som möjligt, lovar Ola Persson.

Trafiksituationen på Rådhusberget, ett av tätortens största bostadsområden, har i diskussionerna om förtätning tagits upp som ett bekymmer, men trion som presenterar det nya initiativet tror inte att trafiken blir någon stor stötesten.

– Trafikverket har inga synpunkter på det längre. Vi ser på trafiklösningar också i planarbetet. Det går att lösa, säger Mats Granberg (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi hoppas få fram detaljplanen hösten 2020 och att vi slipper överklaganden..