Nytt företag startar i Tanum : Heljeröds Sommarstugförening Ekonomisk Förening

Heljeröds Sommarstugförening Ekonomisk Förening, som har sitt säte i Tanum, ska enligt verksamhetsbeskrivningen syssla med "ändamål ska vara att främja och bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen". Styrelseordförande är Pär Lundkvist, 63 år.