Dyrare elnätsavgifter slås fast av domstol. Arkivbild.
Dyrare elnätsavgifter slås fast av domstol. Arkivbild.

Nytt bakslag för elkunder

Elkostnaderna fortsätter att stiga. Det blir sannolikt resultatet av ett nytt domstolsbesked som ger elnätsbolagen rätt att höja sina avgifter.

ANNONS
|

Utslaget innebär att bolagen av allt att döma går segrande ur en segdragen tvist om hur stora avgiftshöjningar de får ta ut av sina kunder. Kammarrätten i Jönköping nekade i fredags prövningstillstånd där Energimarknadsinspektionen (EI) hade överklagat elnätsbolagens tidigare vinst i förvaltningsrätten.

- Vi är förstås inte nöjda med utgången, säger EI:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

"Kundskydd saknas"

EI har nu tre veckor på sig att överväga om även detta bakslag ska överklagas, i sådana fall till Högsta förvaltningsdomstolen. Men Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, tror att det är "kört" nu.

ANNONS

- Nu har vi återigen fått ett kvitto på att det saknas ett fungerade kundskydd på denna monopolmarknad. Kammarrätten cementerar ett felaktigt beslut. Det är uppenbart att regeringen måste agera i den här frågan – helst i förrgår, säger han.

Enligt Eliasson handlar det om väsentliga belopp för Villaägarnas medlemmar:

- Ja, om regleringen fungerade som den borde – och som Energimarknadsinspektionen tycker att den borde fungera – så skulle en vanlig småhusägare betala flera tusen kronor mindre i elnätsavgifter varje år.

Utdragen process

Kammarrättens besked har dragit ut på tiden. Det var i december i fjol som EI överklagade. Enligt Anne Vadasz Nilsson visar det här att de utdragna domstolsprocesserna måste bort, vilket var en del i det utredningsförslag som myndigheten lämnade över till regeringen häromveckan.

Kammarrätten konstaterar just att reglerna kan vara på väg att göras om. Därför minskar värdet av att pröva rättstillämpningen enligt domstolen.

ANNONS

Förra årets dom i förvaltningsrätten medförde att elnätsbolagen kan ta ut åtta miljarder kronor mer från kunderna under perioden 2016–2019 än vad myndigheten vill.

De senaste sex sju åren har vissa elnätsbolag, bland annat statliga jätten Vattenfall, höjt elnätsavgiften med över 50 procent.

TT
Fakta: Regler för elnätsavgifter

Förvaltningsrättens dom från december 2016 bestämmer vilken avkastning elnätsbolagen ska kunna ha på sin verksamhet. Den bestämmer i sin tur förutsättningarna för bolagens intäktsramar under perioden 2016–2019.

Eftersom det råder en monopolsituation för elnätsbolagen finns regler och lagar som sätter gränser för hur höga priser bolagen får ta ut. Bolagen har rätt att ta ut priser som ger en skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning.

Nyligen presenterades en utredning för regeringen. Den föreslår regler som är tänkta att dämpa elnätsbolagens möjligheter till kommande prishöjningar från 2020.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som övervakar.

Fakta: Det här betalar du för

Elen du förbrukar står för cirka 40 procent av din elkostnad. Elleverantörer köper in el från elbörsen Nordpool och fakturerar dig baserat på vilket avtal du har, till exempel rörligt eller fast elpris.

Elnätsavgiften står för ungefär 20 procent. Till skillnad från elleverantör går det inte att själv välja elnätsbolag. Olika bolag har monopol inom olika geografiska områden.

Skatter och avgifter står för resterande 40 procent.

Källa: Telge Energi

ANNONS