Mobila team ska ge avancerad vård i hemmet

Från nästa höst ska invånarna i bland annat Strömstad och Tanum få tillgång till mobila närsjukvårdsteam. Teamen ska ge framför allt multisjuka äldre avancerad vård i hemmet.