Medborgartrygghet i fokus på dialogmöte i Strömstad

Hur skapas trygghet för Strömstadsborna och vad kan göras för att förebygga brott? Det var ämnen som stod i fokus när polisen i samarbete med kommunen bjöd in allmänheten till ett dialogmöte.