Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Marita Adamsson reporter strömstad Bild: Lasse Edwartz
Marita Adamsson reporter strömstad Bild: Lasse Edwartz

Marita Adamsson: Att inte vilja förklara – högt spel med förtroendet för politiken

Ibland känner man sig bara undrande. På nyhetsplats i dagens tidning kan ni läsa om vår reporter Jenny Johanssons försök att reda ut vad som händer med Ankaret, en kär Strömstadssymbol, under många år placerad mitt i blickfånget, mitt på Plagen.

Det är borttaget sedan länge, i behov av en renovering, som nu ska vara avslutad. Men så har också pågått en diskussion om vad som sedan ska ske. Ska Ankaret tillbaka till Plagen eller placeras någon annanstans?

I mellantiden har ett annat föremål placerats på ankarplatsen – Strömstads nya platsvarumärke, en vit förstoring av en ny logga. Om Ankaret verkar odiskutabelt älskat, så är platsvarumärket ett stridsäpple. Många provoceras, tycker det är fult och felplacerat.

I mellantiden har också en omröstning hållits på kommunens hemsida om Ankarets framtida hemvist. Av fyra alternativ fick Skrotpiren på Laholmen flest röster. Då ska tilläggas att den gamla platsen, Plagens centrum, inte fanns med. Det alternativ som låg närmast var någonstans i närheten av Plagen.

Det fanns ett skäl till detta. Den gamla politiska majoriteten ville nämligen göra centrum mera attraktivt och som ett inslag i det fanns tanken att göra Plagen mera tillgänglig för större evenemang. För sådana skulle Ankaret stå mitt i vägen. Och järnankaret väger. Massor. Det krävs lyftkran för att flytta det. Det vita märket ska vara lättare att flytta undan.

Så till dagens läge. Omröstningen om Ankarets placering var genomförd och klar i oktober 2018. Enligt uppgift till tidningen behövdes dock en teknisk undersökning av marken innan man kunde fatta beslut om placering. Där gör historien halt.

Fram tills nu. Tekniska nämndens arbetsutskott hade placeringen uppe på sitt möte nyligen. Då lade Socialdemokraterna (två av tre ledamöter) förslaget att Ankaret ska återplaceras på Plagen.

Mot bakgrund av att Ankaret under årens lopp visat sig vara en hjärteangelägenhet för Strömstadsborna ville vi på tidningen naturligtvis berätta om detta förslag och förklara varför Socialdemokraterna har en annan syn på saken än den gamla majoriteten. Och varför den vill gå ifrån den åsikt som kom fram under omröstningen för ett drygt år sedan.

Frågan går ju också långt bortom själva Ankarets plats, eftersom den hör samman med planerna för centrum. Betyder en återplacering av Ankaret att nuvarande styre inte vill ha Plagen till evenemangsplats? Var ska större arrangemang hålla till då? På Skeppsbroplatsen?

Ett av alternativen i omröstningen var att placera Ankaret just på Skeppsbroplatsen; det hittades för övrigt en gång på havsbottnen där. Men det kan också ses som ett led i en utveckling av centrum, nämligen som del av tanken att binda samman strandnära vägar genom en bro över åns mynning mellan kajen i norr och Pressbyrån i söder och göra en utfyllnad på nordsidan.

Det har talats om att också förlänga promenaden runt Röudden och vidare in längs Bojarkilen. Genomför man det, skapas en strandpromenad från Nilssons varv till Daftö camping, där det som i dag kallas Strandpromenaden förbi Plagen utgör en del. Då skulle Ankaret kunna få en fin plats intill promenaden på nordsidan. Är den tanken borta om Skrotpiren visat sig olämplig?

Vi får inga svar. Tekniska nämndens ordförande vill inte tala med tidningen. Argumentet att Strömstadsborna bevisligen är mycket intresserade av Ankarets öde och har många åsikter om det rubbar inte hans ställningstagande. Han talar inte med oss.

Det är faktiskt svårt att förstå varför den som av väljarna fått ett förtroendeuppdrag är så ovillig att förklara för tidningens läsare – ofta just dessa väljare – hur han resonerar. Det är ju nu, innan ett beslut är fattat, som det finns möjlighet att lufta olika argument, komma med frågor, synpunkter och eventuella alternativa förslag. När beslutet väl är fattat är det betydligt svårare för intresserade väljare att påverka: Det är väl inte omöjligt att det sitter någon eller några läsare och väljare med kloka tankar som man borde lyssna på?

Att vara så ovillig att förklara sin egen politik är att driva ett högt spel med det egna förtroendet, och inte nog med det – också med partiets.

Hur ska demokratin fungera om de som fått makten inte försöker nå ut med sin åsikt till dem som saken gäller?