Polisen har en kraftig närvaro i Lysekil efter att sedan flera dagar ha klassat protesterna mot utbyggnaden av raffinaderiet som en särskild händelse. På onsdag ska kommunfullmäktige i Lysekil ta beslut om hur man ställer sig till planerna, men makten ligger hos regeringen.
Polisen har en kraftig närvaro i Lysekil efter att sedan flera dagar ha klassat protesterna mot utbyggnaden av raffinaderiet som en särskild händelse. På onsdag ska kommunfullmäktige i Lysekil ta beslut om hur man ställer sig till planerna, men makten ligger hos regeringen. Bild: Erik Zienau

Fortsatta aktioner av Greenpeace i Lysekil – sex aktivister gripna av polis

Sex aktivister från Greenpeace greps på söndagsmorgonen efter att ha tagit sig in på skyddat område vid Preems omstridda raffinaderi. Tre av aktivisterna klättrade upp i kranar och polisen fick ta hjälp av insatsstyrkan för att få ner dem. Polisen förbereder sig nu för fortsatta aktioner i veckan.

ANNONS

Greenpeace fartyg Rainbow Warrior som på torsdagen inledde en blockad av inloppet till raffinaderiet flyttade på sig på fredagskvällen och har sedan dess inte orsakat några nya problem för leveranserna av råolja till Preemraff.

Men efter en lugn lördag utförde organisationen alltså en ny aktion när sex aktivister vid 8-tiden på söndagsmorgonen tog sig in på skyddat område, efter att råoljetankern "Grena Knutsen" anropat lots för att kunna lägga till med sin last vid raffinaderiet.

– Vi har sex aktivister på plats som har klättrat upp i kranarna och förhindrar tankern från att lotsa sin olja till Preem, berättade Greenpeace-chefen Isadora Wronski.

ANNONS

Endast tre av aktivisterna ska enligt polisen och Preem ha klättrat upp i kranarna, som används för att lossa olja inne på terminalen, och efter en snabb insats där polisen tog hjälp av insatsstyrkan kunde samtliga aktivister gripas.

– Det är sex personer som gjort intrång på skyddsobjekt. Tre av dem hade kedjat fast sig i någon kran. Samtliga sex är ju gripna och insatsstyrkan har varit behjälplig med att få ner dem från kranarna, sade Peter Adlersson, polisens presstalesperson.

Enligt polisen gick gripandet lugnt till. De gripna aktivisterna misstänks nu för brott mot skyddslagen och kördes till polisstationen för förhör, uppgav Peter Adlersson.

Klassas som särskild händelse

Polisen har sedan ett par dagar tillbaka klassificerat protesterna som en så kallad särskild händelse. Det ger polisen möjligheten till att använda sig av stora resurser och man har insatsstyrkan på plats.

Stig Nilsson, kommunikatör på Preem, säger till Bohusläningen att "Greta Knutsen" kunde lägga till som planerat efter aktionen och att man är beredd på fortsatta blockader i veckan som kommer.

– Vi vet ju inte vad som planeras, men vi planerar för en fortsatt säker drift och att vår produktion ska kunna fortgå som vanligt. Vi har tagit höjd för olika scenarier hela veckan och det har polisen också gjort, säger han.

ANNONS

Greenpeace finns också kvar i området med fler aktivister. På twitter konstaterar organisationen att aktionen var en protest mot Preems planerade expansion av raffinaderiet som bland annat skulle förhindra Sverige att leva upp till Parisavtalet.

I juni gav Mark- och miljööverdomstolen tummen upp för utbyggnadsplanerna. Ärendet gick då till regeringen, som under hösten ska fatta slutgiltigt beslut i frågan.

Greenpeace-chefen Isadora Wronski säger att hon underrättats om att aktivisterna gripits.

Hur ser du på att ni gått från en passiv protest till att begå lagbrott?

– Ibland behöver man se till att man förhindrar ett större brott från att begås. Det som är olagligt idag är inte säkert att det är det imorgon. Vi ser det som att Preemraff begår ett grövre miljöbrott.

Kommunbeslut på onsdag

På onsdag ska kommunfullmäktige i Lysekil ta sitt beslut om hur man ställer sig till den omstridda utbyggnaden av raffinaderiet.

Frågan engagerar lokalt, nationellt och internationellt, och sedan ungefär en vecka tillbaka befinner sig Greenpeace fartyg Rainbow Warrior utanför Lysekil. Så även polisen, som har en särskild kommendering på plats.

– Vi räknar med att det kan bli opinionsyttringar till land eller sjöss efter det beslut som ska fattas. Vi har ganska stor ökad bemanning i Lysekil och det kommer vi att fortsätta ha ända fram till onsdag, säger Rickard Fremark, polischef i västra Fyrbodal och kommenderingschef för insatsen i Lysekil.

ANNONS

Vanliga poliser, hundpatruller, dialogpoliser och sjöpolis är på plats, men Fremark vill inte gå in på exakt hur polisens resurser i Lysekil ser ut under kommenderingen.

– Vi har även tagit hjälp av kustbevakningen så vi har god resurs på plats. Och egentligen är läget ganska stilla just nu. Det har inte varit några våldsyttringar egentligen och det har varit god kommunikation med Greenpeace från första början.

”Som att demonstrera utan tillstånd”

Rickard Fremark förklarar att polisen ser det hela som en allmän sammankomst. Att Rainbow Warrior är på plats är en form av opinionsyttring, och att det inte är så stor skillnad på om det sker till land eller till havs.

– Det är samma lagstiftning. Det är som att välja att demonstrera utan tillstånd på ett torg. Vår inriktning är att opinionsyttringar ska kunna genomföras i Lysekil, även icke giltighetsgivna. Om de är fredliga, säger han.

Dock finns sjölagstiftningen att ta hänsyn till också. Och för att få rätt juridiskt underlag har polisens juridikavdelning kopplats in, och dialog sker även med Sjöfartsverket.

Att hindra in och utfart till en hamn skulle kunna jämföras med att till exempel sätta upp en bom på allmän väg, och vilket kan utgöra en form av egenmäktigt förfarande. Rent krasst skulle polisen kunna bogsera bort ett fartyg, men Rickard Fremark ser det som en osannolik utgång.

ANNONS

– Vi för dialog med samtliga parter som är inblandade. Med anlöpande fartyg, Preem, Greenpeace och kommunledning. Vår målsättning är att de ska flytta sig självmant och att vi inte ska behöva ta till några tvingande åtgärder.

ANNONS