Den stärkta norska kronan lyfter Lundin Petroleums resultat. Arkivbild.
Den stärkta norska kronan lyfter Lundin Petroleums resultat. Arkivbild.

Lundin Petroleum flaggar för kursvinst

ANNONS
|

En valutakursvinst på 185 miljoner dollar men samtidigt prospekteringskostnader och nedskrivningar på 33 miljoner dollar.

Lundin Petroleum flaggar för några extra intäkter och kostnader inför presentationen av tredje kvartalets resultat. Men inga av dessa poster bedöms påverka kassaflödet i någon större utsträckning, enligt ett pressmeddelande från oljebolaget.

TT
ANNONS