Ängshöken blir trygghetsboende

Bostäderna vid Ängshöken blir ett trygghetsboende. En typ av bostäder som kommer att efterfrågas allt mer.