Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jourdebatten. Sven Moosberg skriver om jouren och legevakten. Bild: Jenny Johansson

Kravet är fortfarande jour i Strömstad dygnet runt

Debattartikel av Sven Moosberg från Jour Strömstad som fortsätter driva på för en dygnet-runt-jour i Strömstad.

Jour Strömstad har lyckats med att komma fram till en tillfällig överenskommelse med legevakten (dygnetruntjour) i Halden och förhoppningsvis även med legevakten i Sarpsborg. Båda jourcentralerna är bemannade med läkare och dygnet-runtöppna för akutbesök. Båda ligger på cirka 25 minuters restid från Strömstad.

Detta är självklart ingen optimal lösning och ett förslag om vård 24 timmar om dygnet för Norra Bohuslän bör komma på plats snarast. Det är utan sammanblandning endast en akut jourcentral som Jour Strömstad eftersträvar, inget annat!

Jour Strömstad lade för mer än ett år sedan fram ett förslag som fortsatt fullt ut är realiserbart om kommunen ställer upp. Det har den politiska majoriteten i kommunen icke gjort! Underligt blir det även då Lars Tysklind (L), i tidningen den 12 juli, förklarar vårdproblemet med att regionens information har varit för dålig. Det är inta avsaknad av information som skapar problemet utan den totala avsaknaden på lösningar.

Med tanke på lösningar är det mig inte bekant huruvida vår politiska majoritet spelat någon aktiv roll. Det är heller inte nog att endast vilja ha vård 24 timmar om dygnet och därefter sitta och vänta på sina vänner i regionen. Man bör nog själv göra något och vara en av dem som driver på!

Vi menar att alla strömstadsbor har ett absolut legitimt krav på detta. Under sommarmånaderna ligger besöksantalet i kommunen mellan 60 000 och 80 000 per dygn. Det är ett faktum att det välstånd detta representerar för Sverige, innebär att Strömstad som kommun ligger på omkring tionde plats bland de kommuner i Sverige som bidrar mest till välståndet för samhället.

Vilken trygghet ger man dessa besökare om sjukdom eller skada uppkommer? Knappt någon! Sjukvårdslagen anger att tillfälliga besökare ska ha tillgång till en försvarlig och rimlig sjukvård.

Detta reser ett berättigat spörsmål om regionen såsom ansvarig, bryter mot sjukvårdslagen. Ser man till den senaste informationen från regionen om vårdutbudet under sommaren behöver man inte vara turist för att finna detta helt obegripligt. Skulle man fortsatt tvivla på obegripligheten, varför inte, om man har god tid på sig, ringa 1177? Statistisk källa, visar att svarstiden i regionen, under lång tid har varit sämre än i resten av landet! Vem gör något åt detta?

Det är ju förbryllande också för regionen, när en så känd läkare, som Björn Bragée, i sin hjälp till patienter som sliter med systemet, karaktäriserar VG-regionen som en «värsting»!

Vad är så problemet? Ja, systemet och regionen! Den senaste utredningen (SOU 2018:39) bekräftar att vården blir alltmer ineffektiv, fragmentariserad, dysfunktionell och saknar kontinuitet.

I linje med de övriga nordiska länderna och för att räta upp uppenbara svagheter, bör staten ha ett övergripande ansvar för sjukvården, primärvården decentraliseras och utgå från ett kommunalt huvudmannaskap. Det är värt att notera att några partier centralt stöttar en sådan lösning och att det regionala partiet Regionens Framtid går in för att regionens framtid, vad det gäller ansvar för sjukvården, ska bli så kort som möjlig.

Det blir med andra ord ett spännande val där 68 procent av väljarna menar att sjukvården är den viktigaste frågan.

Jour Strömstad

Sven Moosberg