Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Behövs fler. Lägenheterna i kvarteret Skepparen är några av de bostäder som har byggts de senaste åren i Strömstad, men fortfarande krävs fler hyresrätter.

Kraftigt underskott på bostäder i länet

En kartläggning som Länsstyrelsen har gjort visar att merparten av Västra Götalands kommuner har ett underskott av bostäder. Strömstad och Tanum är bland de som behöver öka byggandet av lägenheter.

I Bostadsmarknadsenkäten för Västra Götaland 2016 uppger 44 av länets 49 kommuner att det råder en obalans på bostadsmarknaden i form av underskott på bostäder i kommunen som helhet. Bland de kommuner som upplever bostadsbrist återfinns Strömstad och Tanum. Störst är behovet av hyresrätter och större bostads- och äganderätter.

– Det är en ansträngd bostadssituation i länet. Bristen slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden. Samtidigt kan vi se att bostadsbyggandet ökar. Utmaningen för länets kommuner blir att öka byggandet ytterligare och se till att långsiktigt möta det behov som finns, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Strömstad och Tanum färdigställdes under åren 2010-2014 i snitt 86 respektive 70 bostäder. Förra året låg den siffran på 99 respektive 55. Enligt Länsstyrelsens beräkningar kommer det årliga behovet under perioden 2016-2025 att ligga på 69 bostäder för Strömstads kommun och 39 för Tanums kommun.

– För att få bukt med bostadsbristen tror jag att det behövs byggas fler hyresrätter och för det krävs fler detaljplaner. På fyra år har vi byggt 210 lägenheter och Strömstad är därmed en av de kommuner i länet som har byggt flest bostäder, men visst behövs det mer. De flesta vill bo centralt och tillgången på sådan mark är en politisk fråga, säger Göran Wallo, vd Strömstadsbyggen.

Även kommunchefen Maria Reinholdsson tror på fler detaljplaner, men lyfter också den bostadsförsörjningsplan som man började arbeta med i april och som ska vara klar till hösten.

– Det jobbas på bred front i raketfart. Vi har inte haft någon bostadsförsörjningsplan tidigare men det är krav på det sedan 2011. Den ska hjälpa oss att få struktur i byggandet och blir en hjälp för politiker och kommuninvånare att se var det finns möjlighet att bygga. Bostadsförsörjningsplanen tar hänsyn till bland annat infrastruktur, riksintressen och strandskydd.

Tror du att kommunen kommer att kunna bygga bort bostadsbristen?

– Det är svårt att sia om framtiden men vi har ambitionen att hitta en bra, hållbar byggtakt. Vi har flera områden som vi tittar på som kan vara lämpliga för bostäder i olika upplåtelseformer.