Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunalrådets lön

Lönefrågor för politiker leder nästan alltid till uppslitande debatter. Ofta med populistiska argument. I Sverige har ett antal kommuner beslutat att sätta kommunalrådets lön på riksdagsmännens nivå och sedan följa dessas löneutveckling. Bland dessa är Strömstad, där en tvärpolitisk löneberedning i god demokratisk ordning föreslagit att kommunalrådet skall ha samma lön som riksdagsmännen. Detta har fått Kommunals lokale ordförande Stellan Nilsson med flera att blåsa i indignationstrumpeten så att kinderna blir högröda. Men varför det? Varför skall kommunens högste ansvarige ha lägre lön än många kommunala chefer på mellannivå?

Kommunalrådet är i praktiken kommunens regeringschef. Han är ordförande i kommunstyrelsen. Han bär det yttersta ansvaret för hur kommunen sköts. Han förväntas vara i tjänst dygnet runt. Han skall alltid ställa upp. Både kvällar och helger. Alltid är det någon organisation eller förening som önskar hans närvaro, alltid behövs det ett tal, ett inlägg vid en konferens, representation i och utanför länet eller något liknande. Han är i stort sett aldrig ledig. När de ovannämnda kommunala cheferna går hem har han ofta ytterligare några möten innan dagen är slut. Och till skillnad från kommunalanställda har han ingen övertidsersättning. Och till skillnad från riksdagsmännen kan han inte återhämta sig under 116 dagars ledighet som de haft 2010. Och till skillnad från dessa och de kommunala tjänstemännen kan han få sluta sin anställning på dagen om kommunfullmäktige så skulle besluta. Utan någon som helst ekonomisk trygghet.

Sedan har det ju också framställts som om det är just Ronnie Brorssons lön som skall justeras uppåt i nivå med det ansvar och den arbetsbörda som ligger på kommunalrådet. Så är det inte. Det är funktionen som kommunalråd det gäller och som framgår av det som sägs ovan, kan det när som helst vara en annan person som innehar den posten. Om Stellan Nilsson använder det sunda förnuft som han efterlyser hos andra så skulle han inse att den folkomröstning som han förespråkar inte är särskilt meningsfull i ett löneärende. Mig veterligen har man inte folkomröstat om lönen för Kommunals nyss avgångna förbundsordförande Ylva Thörn trots att den var 1,2 miljoner om året. Inte heller har man röstat om hennes lön inom Kommunal. Inte heller om att hon nu har en ”trygghetsersättning” på 70–80 000 kronor i månaden fram till pensionen. Men man har förhandlat, och det har man gjort i Strömstad också, även om Stellan Nilsson inte är nöjd med just det resultatet.