Konjunkturinstitutet (KI) presenterar uppdaterade konjunkturprognoser. Arkivbild.
Konjunkturinstitutet (KI) presenterar uppdaterade konjunkturprognoser. Arkivbild.

KI: Svensk tillväxt starkare än väntat

Konjunkturinstitutet (KI) skruvar upp prognosen för den svenska tillväxten i år. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten under andra kvartalet. Samtidigt tillförs en ny risk till prognosen.

ANNONS

- Det starka preliminära BNP-utfallet gör att konjunkturen förstärks mer än vi trodde i juni, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI.

I en konjunkturuppdatering från KI spås att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 3,0 procent i år och 2,2 procent 2018. I juni var KI:s bedömning att tillväxten skulle landa på 2,5 procent i år och därefter bli 2,4 procent 2018. Nedskrivningen för nästa år förklaras bland annat av ett något svagare andra halvår i år.

ANNONS

Ökade investeringar

Upprevideringen av prognosen för 2017 beror bland annat på att investeringarna i näringslivet, inklusive bostadsinvesteringar, har ökat. KI räknar med en fortsatt stark global tillväxt.

- Exportorderingången i Sverige får en extra skjuts, säger Hedén Westerdahl.

Den starka konjunkturen gynnar arbetsmarknaden, men brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar utvecklingen.

- Vi har haft en överraskande stark tillväxt och vi ser de här bristtalen på arbetsmarknaden. Det är svårt att hitta folk, trots det har vi en hög arbetslöshet. Den kommer att bottna på den här höga nivån, säger Hedén Westerdahl.

Men rekryteringsproblemen väntas inte leda till att löneökningarna tar fart. Och löneutvecklingen i kombination med ett lågt kostnadstryck och en fortsatt förstärkning av kronan bidrar till att inflationen inte varaktigt når upp till Riksbankens tvåprocentsmål, enligt KI som bedömer att Riksbanken höjer reporäntan hösten 2018.

ANNONS

Reformutrymme

De starka statsfinanserna ger, enligt KI, utrymme för ofinansierade reformer på 12 miljarder kronor 2018. Om regeringens aviserade skattehöjningar på fem miljarder kronor genomförs blir finansieringsutrymmet 17 miljarder.

"Det motsvarar utgiftsökningen för att permanenta de åtgärder som vidtogs i vårändringsbudgeten samt de åtgärder som krävs för att den offentliga välfärden inom exempelvis vård, skola och omsorg ska bibehållas", skriver KI.

Det finns en ny risk tillagd till prognosen.

- Om regeringen spenderar mer än vad vi har i vår prognos, då kommer det att göra att BNP-tillväxten för 2018 troligtvis blir starkare än prognosen, säger Hedén Westerdahl.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, konstaterar att KI tecknar en bild av en väldigt stark svensk ekonomi.

- Det här var en ganska väntad upprevidering av tillväxten för BNP i år och det följer av den mycket starka BNP-siffran för andra kvartalet, säger han till TT.

ANNONS
TT
Fakta: KI:s uppdaterade prognoser

KI:s prognoser för olika nyckeltal. Procentuell förändring respektive procentenheter om inget annat anges. Differens jämfört med juniprognoserna inom parentes.

ANNONS