Konjunkturinstitutet (KI) presenterar uppdaterade konjunkturprognoser. Arkivbild.
Konjunkturinstitutet (KI) presenterar uppdaterade konjunkturprognoser. Arkivbild.

KI: Svensk tillväxt starkare än väntat

Konjunkturinstitutet (KI) skruvar upp sin prognos för den svenska tillväxten i år. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten under andra kvartalet. Samtidigt sänker KI tillväxtprognosen för nästa år en aning.

ANNONS

- Det starka preliminära BNP-utfallet gör att konjunkturen förstärks mer än vi trodde i juni, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI.

I stället för en fullständig rapport om konjunkturläget släpper KI denna sommar en bantad version, som man kallar för en konjunkturuppdatering. I den spår det statliga forskningsinstitutet att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 3,0 procent i år och 2,2 procent 2018.

I juni, då KI presenterade sin senaste rapport om konjunkturläget, var bedömningen att tillväxten skulle landa på 2,5 procent i år och därefter sjunka till 2,4 procent 2018. Men under sommaren har det alltså visat sig att högkonjunkturen förstärkts mer än väntat.

ANNONS

"Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp. Därtill avspeglas högkonjunkturen i starka offentliga finanser", skriver KI i ett pressmeddelande.

Ökade investeringar

En stor del av upprevideringen av prognosen för 2017 beror på att investeringarna i näringslivet, inklusive bostadsinvesteringar, har ökat.

Även det positiva stämningsläget bland både hushåll och företag spelar in.

- Företagen ser på framtiden med optimism, säger Hedén Westerdahl.

KI räknar även med en fortsatt stark global tillväxt.

- Det är en god tillförsikt, inte bara i Sverige. Det tyder på att vi kommer att ha en god tillväxt framöver. Exportorderingången i Sverige får en extra skjuts, säger Hedén Westerdahl.

Den starka konjunkturen gynnar också arbetsmarknaden, men brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar samtidigt den positiva utvecklingen.

Men rekryteringsproblemen väntas inte leda till att löneökningarna tar fart. Och löneutvecklingen i kombination med ett lågt kostnadstryck och en fortsatt förstärkning av kronan med flera faktorer talar för att inflationen inte varaktigt når upp till Riksbankens tvåprocentsmål, enligt KI.

ANNONS

"Precis som i juni är därför bedömning att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till hösten 2018", skriver institutet.

Reformutrymme

De starka statsfinanserna ger, enligt KI, utrymme för ofinansierade reformer på 12 miljarder kronor 2018. Och om regeringens aviserade skattehöjningar på fem miljarder kronor genomförs blir finansieringsutrymmet 17 miljarder.

"Det motsvarar utgiftsökningen för att permanenta de åtgärder som vidtogs i vårändringsbudgeten samt de åtgärder som krävs för att den offentliga välfärden inom exempelvis vård, skola och omsorg ska bibehållas på samma nivå som i år", skriver KI.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, konstaterar att KI tecknar en bild av en väldigt stark svensk ekonomi.

- Det här var en ganska väntad upprevidering av tillväxten för BNP i år och det följer av den mycket starka BNP-siffran för andra kvartalet, säger han till TT.

TT
Fakta: KI:s uppdaterade prognoser

KI:s prognoser för olika nyckeltal. Procentuell förändring respektive procentenheter om inget annat anges. Differens jämfört med juniprognoserna inom parentes.

ANNONS