Jobben där lönen har minskat – och där den ökat mest

Löneutvecklingen har gått kraftigt uppåt i vissa yrken de senaste fem åren. Desto sämre har det gått för andra. Men sett till storlek på yrkesgruppen finns vinnarna kanske lite oväntat inom den offentliga sektorn.
– Man kan väl säga att det är oväntat stabilt med tanke på allt som hänt, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet.