Jakt på olagliga telefoner trappas upp

För knappt en månad sedan sändes IS-propaganda olagligt i Mix Megapols nät i Malmö. Nya fordon och ny utrustning ska nu göra Post- och telestyrelsens tillsynsarbete effektivare. Och din egenimporterade trådlösa telefon som inte uppfyller EU-kraven kommer bli lättare att hitta.

ANNONS
|

- Alltmer konsumentelektronik blir trådlös och det kan störa viktiga system. Vi räknar med att kunna bli effektivare med den nya utrustningen, säger Lars Eklund, chef för spektrumtillsyn på Post- och telestyrelsen (PTS).

Mobilen kan störas

Myndighetens spektrumtillsyn går ut på att hitta störande radiosignaler från källor i Sverige. Det gäller exempelvis signaler från trådlösa så kallade dect-telefoner som finns i många svenska hem och företag. Specifikt handlar det om egenimporterade telefoner från länder som USA och Thailand, som använder frekvenser som inte är tillåtna inom EU och därför kan störa till exempel mobiltelefonsystem i Sverige.

ANNONS

- Undersökningarna är ofta initierande av mobiloperatörerna som konstaterat störningar på basstationerna, säger Eklund.

I dessa fall åker personal från PTS spektrumavdelning till det geografiska område där störningen har rapporterats. Där letar man letar efter störkällan, som kan vara din trådlösa telefon eller en repeater som används för att förstärka mobilsignaler inomhus.

Och nu kommer arbetet att ske med fyra nya fordon i Malmö och Stockholm. Men framförallt handlar det om ny kvalificerad utrustning som är känsligare än tidigare. Den är också mer mobil och kan relativt snabbt flyttas över hela Sverige.

- Det kommer att bli lättare att hitta varifrån signalen kommer, säger Eklund.

Även kontrollen av att sändningstillstånden följs när det gäller vanliga radiosändningar från exempelvis public service som Sveriges Radio, närradio och kommersiella reklamradiostationer ska öka.

- Genom att överskrida tillståndsvillkoren så hörs de längre och får i förekommande fall en ökad reklamtäckning. Det kanske är bra för deras affärer men det kan även störa andra system. Vi har sett att vi måste öka vår aktivitet inom det här området, säger Eklund.

ANNONS

IS-propaganda olöst

För en knapp månad sedan kuppades cirka 30 minuter IS-propaganda in i Mix Megapols radiosändning i Malmö, troligen genom att någon sände på Mix Megapols frekvens med en stark piratsändare. Just den typen av radiostörning kommer dock inte de nya bilarna att kunna avhjälpa då dessa sändningar ofta är korta.

- Vi har varit och kontrollerat i Malmö. Men det är omöjligt i efterhand att kunna identifiera och hitta vad det var. Det måste göras under tiden piratsändningen pågår, säger Lars Eklund.

TT
Fakta: Olagliga telefoner och lagen om elektronisk kommunikation

Trådlösa dect-telefoner som uppfyller EU-kraven ska ha så kallad CE-märkning. Om telefonen inte har det sker användandet i strid med lagen om elektronisk kommunikation och kan ge böter eller fängelse på upp till sex månader.

Dect står för digital enhanced cordless telecommunication.

Källa: PTS

ANNONS