Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Skolinspektionen fann inte att gymnasiet behövde några särskilda rekommendationer, eller vidta förbättringsåtgärder.

Inspektionen: Gymnasiet har hållit kvalitén

Skolinspektionen har granskat Strömstad Gymnasiums distansundervisning under våren. Granskningen visar bland annat att frånvaron inte ökade under perioden, och att kommunikationen mellan lärare och elever fungerat bra.

Skolinspektionen har genomfört en granskning av 100 slumpvis valda skolor i hela landet utifrån det rådande läget med pandemin och den inverkan distansundervisningen haft på elevernas utbildning.

Bland de granskade skolorna fanns Strömstad Gymnasium. Skolinspektionen har intervjuat rektorn och ett urval av eleverna för att ta reda på bland annat hur skolan har gett stöd och stimulans till eleverna under vårterminens distans­undervisning.

Ingen ökad frånvaro med distansundervisning

Skolinspektionen fann inte att gymnasiet behövde några särskilda rekommendationer, eller vidta förbättringsåtgärder.

Skolan har enligt granskningen inte noterat någon ökad elevfrånvaro under perioden med distansundervisning. Det fanns vissa problem med tekniken i början, men de löstes efterhand, och lärarna har haft löpande kommunikation med eleverna om hur distansundervisningen fungerat, enligt intervju­svaren.

Det framkommer också i intervjuerna att många tyckte det var stressigt och tråkigt med distansundervisningen men att lärarna på olika sätt försökt underlätta situationen.