Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Arkivbild
Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Arkivbild

Högt förtroende för Sveriges bönder

ANNONS

Svenska konsumenter har ett högt förtroende för landets bönder.

Nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att de svenska jordbrukarna producerar bra råvaror och mat, visar en mätning från Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Fyra av fem tycker att Sveriges bönder har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd.

Samtidigt har bonden ett högt förtroende, 71 procent, när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle. På det här området märks dock en viss försvagning av förtroendet med 5 procentenheter jämfört med fjolårets resultat.

"Det är ett tecken på att konsumenternas engagemang för hållbarhet och klimat ökar", säger Palle Borgström i ett pressmeddelande.

ANNONS
TT
ANNONS