Hav tröst, Sältenberg – kommunfullmäktige behövs!

ANNONS

Den kommunfullmäktigeförsamling som skall styra Strömstad de kommande fyra åren har haft ett enda sammanträde hittills. Trots det känner Hans-Inge Sältenberg (c) oro för hur det politiska arbetet kommer att bedrivas. Han tycker sig redan se att den nya majoriteten har klent med idéer och ingen vision om hur man skall utveckla Strömstad.

Men snälla Sältenberg, det är bara några månader sedan vi hade val. Väljarna visade att just centerpartiets visioner och idéer inte tillhörde favoriterna. Är det då rätt tillfälle att klaga på att den nya majoriteten inte följer centerpartiets partiprogram? Skulle inte tro det. Det har gått bra för Strömstad de senaste fyra åren utan centerpartiets medverkan. Det går säkert bra de fyra kommande åren också.

ANNONS

Skälet till Sältenbergs upprördhet verkar annars vara att majoriteten vill höja kommunalrådets lön till samma nivå som en riksdagsmannalön. Centern tycker det räcker med 80 procent av denna lön. Om detta kan man säga att centern tidigare ville ha kommunalrådets lön på samma nivå som den högst betalde tjänstemannen i kommunen, det vill säga kommunchefen. Men det har man tydligen glömt nu, eftersom denne har en lön som idag är ungefär 20000 kronor högre än kommunalrådets. Och dessutom har ytterligare sju tjänstemän högre lön än just kommunalrådet som är den som i praktiken har högsta ansvaret för kommunens verksamhet. Så om centerpartiet hållit sig till sin tidigare ståndpunkt är det faktiskt så att den nya majoriteten vill höja kommunalrådets lön mindre än vad centerpartiet vill. Kommunchefen kommer ju även fortsättningsvis att ha högst lön.

Detta administrativa ärende får nu Hans-Inge Sältenberg att fråga sig vad vi skall med kommunfullmäktige till. Om han tänker till lite extra så inser han nog att man knappast kan ifrågasätta en demokratisk institution bara för att den inte gör så som centerpartiet vill.

ANNONS