Här är yrkena där kvinnor tjänar mer än män

I de flesta yrken tjänar män mer än kvinnor, men det finns en handfull där kvinnor tjänar mer. Skillnaderna kan ha flera olika förklaringar.
– Det kan bero på diskriminering om det ena könets kvalifikationer inte värderas lika högt som det andra, säger nationalekonomen Anna Sjögren.