Halvledarbrist riskerar varselvåg i fordonsindustrin

Den globala halvledarbristen riskerar att leda till en varselvåg inom fordonsindustrin ”jämförbar” med finanskrisen 2008, enligt Fordonskomponentsgruppens vd Fredrik Sidahl.

ANNONS

På grund av den skriande bristen på halvledare har Volvobolagen vid ett ett flertal tillfällen det senaste året tvingats stoppa produktionen. Detta samtidigt som efterfrågan, ordertrycket på såväl personbilar som lastfordon är hög.

Den globala komponentsbristen är såpass allvarlig att den riskerar att utlösa en varselvåg likt den fordonsindustrin fick uppleva i samband med finanskrisen 2008, enligt Fordonskomponentsgruppens vd Fredrik Sidahl i en intervju med Aftonbladet.

– Kraschen ledde till omkring 10 000 varsel i Sverige. Om bristen som vi har nu blir långvarig så kan vi komma upp i samma numerär, säger han till tidningen.

ANNONS

FKG: Halvledare bör liknas vid en råvara

Massiva varsel i Sverige kan i det här läget åtminstone inte ”uteslutas”, säger Fredrik Sidahl och fortsätter:

– 2008 saknades pengar. Nu saknar vi i stället en grundkomponent som kan liknas vid en råvara. Dessutom gör coronapandemin att det är mycket svårt att göra prognoser. Det går inte att säga när vi kommer vara tillbaka i ett normalläge.

Under torsdagen i förra veckan meddelade Volvo Cars en veckas produktionsstopp kopplat till halvledarbristen, ett beslut som följde strax efter att lastbilstillverkaren Scania tvingats slå av takten och ge 9 000 anställda en ”ledig vecka”. Även världens största personbilstillverkare japanska Toyota har i närtid påverkats av komponentsbristen i omvärlden.

Än så länge har inte den svenska fordonsindustrin meddelat om att det förs diskussioner om varsel kopplat till halvledarbristen. Det är heller inget som samtalas om bland de anställda på Volvo, säger Lars Henriksson, skyddsombud och redaktör för personaltidningen Kvasten.

– Inte vad jag vet. Men det skulle förvåna mig, för detta är som en trafikstockning som alla hoppas löser sig, sa han till GP i torsdags.

Därför är efterfrågan på halvledare högre än utbudet

 • En exponentiell ökning av efterfrågan i alla industrier när alla industrier kopplar upp produkter mot nätet, det som brukar kallas ”internet of things” – sakernas internet.
 • Halvledare tar lång tid att tillverka från att de beställs.
 • Fordonsindustrins nästa modeller ökar datorkapaciteten kraftigt.
 • Sedan decennier är fokuset i tillverkningsindustrin ”just in time”-leveranser, där man har låg lagerhållning av komponenter.
 • Nya branscher som kryptovalutor har ökat efterfrågan på halvledare kraftigt.
 • Effekter av ökade spänningar mellan de ekonomiska stormakterna. När Trumpadministrationen begränsade försäljning till Kina började t ex Huawei hamstra halvledare, medan amerikanska bolag inte fick tillgång till halvledare från Kina.*
 • Flera leverantörer av kritiska halvledare har fått förseningar när de ska starta nya anläggningar – och det är mycket dyrt att bygga ny kapacitet.
 • Coronapandemin ledde till avbeställda inköp av halvledare och sedan snabba behov av komponenter igen när efterfrågan kom tillbaka snabbt.
 • Ökad digitalisering och efterfrågan på konsumentelektronik under pandemin som tv och datorer har drivit efterfrågan av halvledare ytterligare.
 • Specifika händelser som strömavbrott efter kyla i Texas, vilket slog ut produktionen runt Austin, och en brand i en anläggning i Japan bidrog till ett redan ansträngt läge. Ökat extremväder på grund av klimatförändringar anses vara en riskfaktor framåt som kan bidra till dylika störningar.*
 • Deltavarianten av coronaviruset kan leda till ytterligare produktionsstörningar, om och när det blir fler nedstängningar.*
 • Det globala transportsystemet för frakt av produkter har haft problem kopplat till corona – inte minst containertrafiken.

Källor: Roland Berger, samt * Harvard Business Review

ANNONS