Både Sten Brodén, Naturskyddsföreningen i Strömstad, och nationalparkschef Anders Tysklind är kritiska till de norska planerna.
Både Sten Brodén, Naturskyddsföreningen i Strömstad, och nationalparkschef Anders Tysklind är kritiska till de norska planerna. Bild: Viktoria Oskarsson

Grönt ljus till muddring och dumpning

Nu har det statliga norska Miljødirektoratet gett sin tillåtelse till Kystdirektoratet att genomföra de muddringar och dumpningar man länge planerat för i havet utanför Fredrikstad. Det får norska miljöorganisationer att protestera.

ANNONS
|

Norska regeringen går vidare med planerna på att muddra vid Glommaälvens mynning och deponera förorenade muddermassor i havet nära svenska gränsen.

Det norska statliga Miljødirektoratet, motsvarande Miljödepartementet, har gett Kystverket tillåtelse till muddring, sprängning och dumpning av muddermassor i havet utanför Fredrikstad. Det rör sig om totalt 2,75 miljoner kubikmeter muddermassor som ska tas upp från botten. Detta för att kunna bygga en större hamn.

Forum for natur og friluftsliv Østfold har skrivit ett gemensamt överklagande av beslutet. Det är ett samarbete mellan 10 organisationer med intresse av natur och friluftsliv.

– Vi är rädda för att ett så omfattande ingrepp över tid kan få allvarliga konsekvenser för ett ekosystem som redan är i obalans, och vi menar att den här tillåtelsen inte borde ha getts, skriver Nina Frydenlund, fylkeskoordinator för Forum for natur og friluftsliv, till Strömstads Tidning.

ANNONS

– Det är fortfarande inte klarlagt vilken påverkan dessa åtgärder kan ha på skärgården utanför Hvaler, fortsätter hon.

Utsläpp av 70 ton kvicksilver

Det har varit känt under lång tid att Kystdirektoratet velat utföra muddringarna och dumpningarna. Både på norska och svenska sidan har flera miljöorganisationer höjt rösterna mot planerna.

Föroreningarna i Glommaälven har pågått under en längre tid. Man har dokumenterat utsläpp av 70 ton kvicksilver enbart från företaget Borregaard, mellan åren 1947 och 1987. Det finns farhågor om att gifter kommer att virvla upp och spridas vidare ut i havet vid den planerade muddringen och dumpningen.

En av de organisationer som protesterat mot Kystverkets planer är Naturskyddsföreningen i Sverige.

Om man börjar röra runt i bottensedimenten, med de gifter som finns där, finns det en klar risk att torsken dör ut

Sten Brodén, ordförande i Natur­skyddsföreningen i Strömstad, menar att projektet riskerar att ha en mycket negativ påverkan på det marina livet i såväl Hvaler som Kosterhavet.

– Den största faran är kanske för de olika torskarterna som har sina lekområden här. Torsken har minskat mycket längs svenska och norska kusten och om man börjar röra runt i bottensedimenten, med de gifter som finns där, finns det en klar risk att torsken dör ut, har Sten Brodén tidigare sagt till Strömstads Tidning.

Även Anders Tysklind, chef för Kosterhavets nationalpark, har höjt ett varningens finger.

ANNONS

– Risken vi ser är att sediment med giftigt innehåll kan föras med havsströmmarna ner till oss i Koster­havet.

ANNONS