Riksbyggens ursprungliga skiss för Canningområdet.
Riksbyggens ursprungliga skiss för Canningområdet. Bild: SWECO Arkitekt

Förslaget till nämnden: Skrota Canningplanen

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har utformat ett förslag om att avbryta detaljplanearbetet för Canningområdet.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Canningplanen som redan har bantats ner från den ursprungliga planen på 440 bostäder till ett bostadsområde med runt 370 lägenheter föreslås avbrytas.

Det är miljö- och byggnämndens arbetsutskott som inlämnat förslaget och hänvisar till att det föreligger en politisk majoritet mot genomförandet av projektet i utformning enligt markanvisningsavtalet och dess tilläggsavtal.

Bland annat skriver arbetsutskottet att behov av och efterfrågan på bostäder som fanns när detaljplane­arbetet igångsattes inte längre föreligger.

– Dels är det kostnaden och dels har vi från Vänsterpartiets sida varit kritiska till att det har varit för stor andel bostadsrätter i förhållande till antal hyresrätter. Vi har varit kritiska mot det här hela tiden, säger Lars-Åke Karlgren (V), miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande och med i arbetsutskottet.

ANNONS

Innebär det här att man pausar planen tills vidare eller att man skrotar den helt?

– Man säger upp avtalet med Riksbyggen i så fall. Så det blir skrotat, säger Lars-Åke Karlgren (V).

Canningprojektet har pågått länge och man har lagt mycket tid och pengar från kommunens sida, hur har ni resonerat kring det?

– Det är klart att det är mycket pengar som ska ut. Och om vi ska fortsätta med det här blir det ännu mer pengar som läcker ut. Då får man säga stopp. När det också är så stor majoritet som är emot det här så kan vi inte fortsätta, säger Lars-Åke Karlgren (V).

Miljö- och byggnämnden förväntas ta beslut i frågan på torsdag.

ANNONS