Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, skriver till regeringen med förslag att göra det möjligt för fler att få sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Arkivbild.
Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, skriver till regeringen med förslag att göra det möjligt för fler att få sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Arkivbild.

Förslag om förtidspension får kritik

Kraven för att få sjukersättning, tidigare kallat förtidspension, är i många fall inte rimliga. Det anser Försäkringskassan och vill underlätta för långtidssjukskrivna att få sjukersättning. Oroväckande, anser Moderaterna.

ANNONS
|

- Vi ser att vi har fått en äldre grupp som har varit sjukskrivna länge och där vi egentligen inte har något att erbjuda eller göra. Då måste vi hitta en rimlig hantering av det, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef på Försäkringskassan.

Myndigheten skriver till regeringen eftersom den har sett att fler personer hamnar i långa sjukskrivningar, när det egentligen vore motiverat att bevilja dem sjukersättning. Försäkringskassans möjligheter att bistå dem så att de kan få eller kan ta ett arbete är i princip uttömda, enligt Brattlund. Reglerna förhindrar dock sjukersättning.

ANNONS

Inget att erbjuda

Myndigheten vill göra det lättare för långtidssjukskrivna äldre, från 61 år, att få sjukersättning av individuella skäl. Man vill även, enligt skrivelsen till regeringen, lätta på kravet för personer under 61 att få det genom att göra kraven på vilka jobb en person måste söka mindre hårda.

Nu kan en person nekas sjukersättning på grund av att han eller hon skulle kunna ta ett jobb med lönebidrag, trots att det inte finns några sådana jobb att söka.

Moderaternas talesperson i socialförsäkringsfrågor, Johan Forssell, anser att Försäkringskassans framstöt till regeringen inger oro. Han har respekt för att människor kan ha en lång väg till jobb och att de kan känna hopplöshet på grund av det. Men samhället får inte ge upp, hävdar han.

"Det måste helt enkelt bli ett slut på tanken att vissa människor borde förtidspensioneras för att de har svårt att hitta ett jobb", skriver Forssell.

Sjunkit drastiskt

Socialminister Annika Strandhäll (S) kommenterar att regeringen har noterat att antalet personer som beviljas sjukersättning har sjunkit drastiskt. Regeringen ser över frågan, men Strandhäll vill inte ta ställning till Försäkringskassans förslag.

Minskningen började efter det att den borgerliga regeringen skärpte reglerna för snart tio år sedan samt tog bort den tidsbegränsade ersättningen. Många som hade den blev långtidssjukskrivna i stället.

ANNONS

Försäkringskassan räknar med att omkring 6000 personer får beslut om sjukersättning i år, en nedgång från 40000 per år i mitten av 2000-talet.

Om regeringen och riksdagen ändrar reglerna från 2019, som myndigheten föreslår, kommer antalet nybeviljade sjukersättningsfall att öka med 11000–17000 per år det första året, 5000–9000 åren därefter. Kostnaderna bedöms öka med cirka 100 miljoner kronor per år, netto.

TT
Fakta: Sjukersättning

Sjukersättning kallades tidigare förtidspension.

Sjukersättning kan den få som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

För snart 15 år sedan, 2003, fick cirka en halv miljon människor per månad sjukersättning.

Antalet steg därefter något och var klart över en halv miljon per månad fram till 2008, då det började gå ner.

För närvarande är det under 300000 per månad. Men många som tidigare hade blivit beviljade sjukersättning är istället långtidssjukskrivna.

Källa: Försäkringskassan

ANNONS