Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Jörgen Alström
Bild: Jörgen Alström

FN: 2018 fjärde varmaste året någonsin

2018 kan bli det fjärde varmaste någonsin globalt sett, enligt en rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Den FN-knutna organisationen säger också att världen kan vara på väg mot en temperaturökning på 3–5 grader vid slutet av innevarande sekel. Rapporten understryker vikten av att världen agerar för att minska koldioxidutsläppen.

Enligt WMO har de 20 varmaste åren sedan man börjat mäta alla inträffat under de senaste 22 åren. Rapporten släpps inför klimatmötet COP 24 som inleds på söndag i polska Katowice.

Medverkar gör de länder som skrivit under FN:s klimatkonvention. Inför mötet försöker FN åter sätta press på regeringarna att hålla fast vid Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

På mötet ska en regelbok tas fram för hur Parisavtalet ska genomföras. Avtalet, som sågs som en enorm framgång när det klubbades igenom i december 2015, slår fast vissa målsättningar för världens länder.

Viktigast av målen är att man ska hålla den framtida temperaturhöjningen på jorden under 2 grader Celsius – jämfört med nivån i slutet av 1800-talet – och sträva efter att inte överskrida 1,5 grader.

Hur detta ska gå till i detalj sägs dock inte i avtalet. Det är detta länderna ska försöka besluta om i Katowice.

Fakta: Parisavtalet

I december 2015 beslutade världsledare i Paris om ett nytt klimatavtal om den globala temperaturökningen. Enligt avtalet, ratificerat i november 2016, åtar sig länderna att vart femte år skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser och att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen "väl under" 2 grader Celsius, med sikte på att den ska stanna runt 1,5 grader – det så kallade 1,5-gradersmålet.

Den globala uppvärmningen mäts från förindustriell tid, cirka 1880-talet och framåt, och visar det globala medelvärdet, men uppvärmningen kan skilja sig åt regionalt.

Parisavtalet gäller alla länder men mest ansvar läggs på de rikaste länderna, som måste stötta fattigare länder i deras hållbara utveckling. Avtalets mål och ambitioner sträcker sig över många decennier, med sikte på att mänskligheten före 2 100 ska sluta tillföra växthusgaser till atmosfären.

TT