Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Näl. Fler vårdbiträden ska utbildad, bland annat på Näl.

Fler vårdbiträden ska utbildas på Näl

I november startar en ny intensivutbildning för vårdbiträden på Näl och Uddevalla sjukhus. Deltagarna ska kunna bemanna vårdplatser och mottagningar med "rätt kompetens".

Utbildningen anordnas av Kunskapsförbundet väst och är beställd av Västra Götalands läns landsting. Redan inför sommaren anordnades en liknande utbildning, för att säkra bemanningen inom vården.

– Det råder ju en brist på arbetskraft i vården, speciellt på undersköterskor, och utbildningen av vårdbiträden kan då hjälpa till att lösa bemanningsproblemet, säger Jan-Erik Aronsson, verksamhetschef för vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet väst.

Han menar att det är ett stort tryck på personal inom vården, och att fler behövs.

– Vårdbiträden kan hjälpa, och vi skulle ju kunna utbilda ännu fler än de som beställningen nu innefattar, säger Jan-Erik Aronsson.

I november utbildas 20 vårdbiträden under fyra till fem veckor. Utbildningen sker på Näl och på Uddevalla sjukhus, med legitimerade vård- och omsorgslärare. Den sker parallellt med introduktion på avdelning tillsammans med fadder för deltagarna. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig om hygien, etiska förhållningssätt, sekretess, personlig vård och medicintekniska uppgifter såsom blodtryckskontroller. Kerstin Blomgren är enhetschef för kompetensförsörjning inom NU-sjukvården och ser utbildningen av sjukvårdsbiträden i sjukvårdens regi som en tillfällig lösning.

– Det finns ju en avsiktsförklaring från SKL om att de vill ha vårdbiträden, och de måste då kunna utbildas vid lärosätena, säger hon.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att yrket vårdbiträde ska definieras, och att det fastslås vilken utbildningsnivå och exakt vilket innehåll utbildningen som behövs för yrket ska ha. Att vårdbiträden utbildats här på intensivutbildning redan innan sommaren beror på att extra personal behövdes, men intensivutbildningarna hoppas Kerstin Blomgren inte ska bli något permanent. Att en till utbildning till hösten är beställd bekräftar hon, och säger att det är direktörens vilja. Men samtidigt ska en utvärdering av den redan genomförda intensivutbildningen genomföras. Efter den kan ändringar i både utformning och innehåll göras till hösten.

– Det kan ju bli tillägg eller annat, beroende på vad utvärderingen visar, säger Kerstin Blomgren.

Just nu är de som utbildats innan sommaren ute på arbetsplatserna och jobbar, och Kerstin Blomgren har hittills bara hört bra saker.