Fiskekommuner vädjar om stöd till fiskehamnar

Organisationen Fiskekommunerna protesterar mot regeringens förslag till strategi för yrkesfiske och vattenbruk.
– Man har bortsett från de upprustningsbehov som finns i landningshamnarna och som kommunerna i regel inte klarar ekonomiskt själva, säger Fiskekommunernas ordförande Lars Tysklind (L).