Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Farleder och räls är bra miljöpolitik

Långsiktiga infrastrukturinvesteringar leder till miljöresultat – men det tar tid.

Norska godstågsoperatören Cargonet har börjat trafikera Göteborgs hamn med ett tåg i veckan, till och från Oslo. Den nya transportlinjen mellan Oslo och Göteborg är resultatet av ett långvarigt arbete. Stefan Strömberg, kommunikationsansvarig för Göteborgs hamn, berättar att hamnen arbetat i 20 år för att ta emot och skicka fler transporter via järnväg. Det har burit frukt. 60 procent av Göteborgs hamns containervolymer fraktas till eller från hamnen på järnväg.

Med god infrastrukturpolitik och miljöpolitik kan sjöfarten och järnvägens ställning stärkas

Många kunder efterfrågar mer miljövänliga transporter. Sjöfart och järnväg är oerhört energieffektiva sätt att transportera gods på. Att frakta med lastbil och flyg är snabbt, men innebär också höga klimatutsläpp. Med god infrastrukturpolitik och miljöpolitik kan sjöfarten och järnvägens ställning stärkas.

Den nya godstågslinjen visar att miljöpolitik som på riktigt gör skillnad inte består av kortsiktiga projekt, stöd eller subventioner. Hamnar och räls tar tid att bygga, men gör skillnad på lång sikt.

Vd för Uddevalla hamn Ulf Stenberg, ser många möjligheter.

– I Uddevalla hamn och Göteborgs hamn är vi eniga om att väster om Vänern finns hur mycket plats som helst. Om man vill göra mer kan man bara göra mötesspår med jämna mellanrum, det ökar kapaciteten markant.

Just nu byggs ett sådant mötesspår söder om Uddevalla i Grohed. Det är ytterligare ett exempel på ett projekt som har diskuterats i många år. Men när det väl är på plats innebär det ökade möjligheter till tågtransporter. På Hisingen har nya dubbelspår på Hamnbanan och ny lastningsterminal lett till minskade lastbilstransporter i Göteborgsområdet.

Det är en miljö- och klimatvinst, men också helt nödvändigt om inte E 6 ska bli helt proppfull med lastbilstransporter

Den bästa nyheten för Bohusläns del är att Göteborgs hamn och Cargonet räknar med att godstågstransporterna motsvarar omkring 2 000 lastbilar årligen som inte behöver trafikera E 6. Det är en miljö- och klimatvinst, men också helt nödvändigt om inte E 6 ska bli helt proppfull med lastbilstransporter.

För någon vecka sedan klubbade Göteborgs kommunfullmäktige ett beslut om att teckna en avsiktsförklaring med Trafikverket och Sjöfartsverket om att muddra farleden in till Skandiahamnen ned till 17,5 meter. Då kan ännu större båtar tas emot. Inte förrän 2026 beräknas arbetet vara färdigt. Infrastrukturpolitik är något för den tålmodige. Men det ger resultat och miljövinster som består.