Facket oroas över förlossningsavdelningen på Kalnes

Olaglig övertid, hög arbetsbelastning och låga löner är orsaken till att sex barnmorskor slutat på förlossningskliniken på Kalnes bara i sommar enligt facket. Samtidigt menar klinikchefen att man arbetar för att förbättra situationen.