En höjd pensionsålder till 69 år är bara rimligt om även gränsen för arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen höjs, anser fackförbundet Kommunal. Arkivbild.
En höjd pensionsålder till 69 år är bara rimligt om även gränsen för arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen höjs, anser fackförbundet Kommunal. Arkivbild.

Fack och näringsliv ifrågasätter pensionsålder

Regeringen öppnar för höjd pensionsålder. Men såväl fackförbund som Svenskt Näringsliv har starka invändningar. SKL, däremot, säger att förändringen ger vinster på alla plan.

ANNONS
|

Höjd åldersgräns för den tidigaste pensionsåldern från 61 till 63 år samt att lagen om anställningsskydd (las) ska gälla till 69 år, i stället för 67, är några av förändringarna som diskuteras inom pensionsgruppen. Socialminister Annika Strandhäll (S) hoppas kunna lägga fram förslagen i en proposition under nästa år, vilket Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Enligt Strandhäll är parterna i princip överens, undantaget Svenskt Näringsliv som inte vill se att las-gränsen flyttas upp.

- Vi tycker att det är viktigt att man tar vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos äldre. Men vi tycker att det är fel att bara den ena av två parter får bestämma om man ska eller inte ska fortsätta umgås, säger Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Enligt honom leder las-reglerna till att företag väljer att säga upp anställda vid 67 för att i stället använda sig av andra anställningsformer som blir mindre riskabla ur företagens synvinkel, som visstidsanställning. Och en höjning av las-gränsen till 69 skulle förvärra situationen.

Som ett hån

Även fackförbundet Kommunal gör tummen ned, även om skälen är annorlunda.

- För väldigt många medlemmar – undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare – som nu funderar på hur man ska orka jobba till 65 år eller 67 år, så kan det kännas som ett hån när politikerna börjar prata om att jobba till 69, säger ordföranden Tobias Baudin.

Enligt honom är snittåldern för när medlemmarna i Kommunal går i pension strax över 63 år. Anledningen är den tuffa arbetsmiljön med otrygga arbetsvillkor.

Regelverket kring sjukersättningen måste enligt Baudin ses över, så att fler kan få den. Enligt honom skulle hans medlemmar kunna få upp sin pension med i snitt cirka 10 procent om de under de sista åren kunde nyttja sjukersättningen.

- Vi har OECD-världens tuffaste regler för att få sjukersättning. Det anser vi inte vara rimligt, säger Baudin.

ANNONS

Både Kommunal och Unionen vill se att både arbetslöshetsförsäkringen och sjukersättningen (det som tidigare kallades förtidspension) höjs till 67 år i samband med en höjd pensionsålder.

- Man kan inte förvänta sig att folk ska jobba längre utan att få fördelarna av det man hjälper till att finansiera via skatter och sociala avgifter, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Vinst på tre plan

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiv till förslagen i sin helhet. Det gynnar den enskildes pension, det gynnar samhällsekonomin och det gynnar arbetsgivarna, säger förhandlingschef Niclas Lindahl:

- Vi behöver mer personal till våra verksamheter – vård, skola och omsorg. Därför är det oerhört viktigt att fler arbetar längre, säger han och tillägger att om alla jobbar ett år mer minskar rekryteringsbehovet till kommun- och landstingssektorn med 31000 personer.

Om Kommunals invändningar om alltför slitsamma arbetsvillkor säger han:

ANNONS

- Det är möjligt att arbeta längre, förutsatt att den som är i slutet av sitt arbetsliv inte behöver göra samma saker som en 20-åring.

TT
Fakta: Pensionsgruppen

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Partierna har tidigare ställt sig bakom pensionsöverenskommelsen. Den omfattar hela ålderpensionssystemet: inkomstpension, premiepension och garantipension.

Ordförande för pensionsgruppen är socialminister Annika Strandhäll.

Gruppen ska samråda i frågor som gäller pensionsreformen och ta initiativ till justeringar i pensionssystemet när det finns behov av sådana. För att kunna ändra delar av pensionssystemet måste samtliga sex partier stå bakom förändringen.

Källa: Regeringen

ANNONS