Experterna: Så blir elpriset i vinter

Risken för att elnotorna sticker i väg i vinter har minskat – ändå varnar experterna för att man ska ta höjd för höga elutgifter.
– Vi hade extrem tur med vädret förra året, och i sommar. Den turen kommer kanske inte att hålla i sig, säger energiexperten Samuel Ciszuk.