Gaserna är belagda med höga importavgifter.
Gaserna är belagda med höga importavgifter. Bild: Thomas Bennelind

Drivhusgaser ny smuggelvara vid Svinesund

Norsk tull har avslöjat en ny form av smuggling vid Svinesund. Lastbilar försöker köra in i Norge med last av miljöfarliga gaser, främst drivhusgaser, som man ska betala höga importavgifter för, skriver Halden Arbeiderblad.

ANNONS

Avgiften för en enda behållare kan ligga på drygt 10 000 kronor och en lastbil kan innehålla många behållare. Det innebär förlorade intäkter för Norge, men det leder också till en snedvridning av konkurrensen och att klimatskadliga gaser olagligt säljs till reducerade priser i landet.

– Det finns goda skäl att tro att staten de senaste åren undanhållits avgifter för de här gaserna på minst ett tiotal miljoner kronor, säger Kjetil Birkeland Daatland i norska Tullverket till Halden Arbeiderblad.

Han leder tullverkets analysavdelning, som bildades hösten 2020 för att analysera registrerade varuströmmar över gränserna. Analyserna tyder på olaglig handel med klimatgaser har ökat i omfattning under det senaste året, till följd av att många länder höjt sina miljöavgifter.

ANNONS

Det finns alternativ till de här gaserna på de flesta områden där de används.

Den norska regeringen har också förklarat att avgiften ska trappas upp fram mot 2030. Det kommer att göra gaserna dyrare samtidigt som de får färre användningsområden. Smugglingen gäller framför allt gas som används i stora frys- och kylanläggningar.

– Det finns alternativ till de här gaserna på de flesta områden där de används, säger Camilla Schreiner vid Miljødirektoratets klimatavdelning.

ANNONS