”Den norska mediebilden är att vi är pestsmittade på den svenska sidan”

Strömstads kommun och representanter från näringslivet samtalade under torsdagen med Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg via videolänk. Bakgrunden var att ge ett underlag och en större bild av Strömstads situation för ministern att förmedla i diskussionerna med den norska regeringen.