Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marlene Midtvedt, verksamhetschef, och Per Midtvedt, medicinskt ansvarig läkare, vill förklara hur diagnoser journalförts efter en rapport från regionen. Bild: Marita Adamsson
Marlene Midtvedt, verksamhetschef, och Per Midtvedt, medicinskt ansvarig läkare, vill förklara hur diagnoser journalförts efter en rapport från regionen. Bild: Marita Adamsson

Capio: "Vi värnade vår patientsäkerhet"

Capio i Strömstad är en av de vårdenheter som enligt regionen har registrerat irrelevanta diagnoser för att få högre ersättning. Capios ledning säger att de med regionens goda minne värnat patientsäkerheten.

Ersättningen till vårdcentralerna grundas bland annat på poäng i det så kallade ACG-systemet, som med ledning av patientens ålder, kön och tidigare sjukdomshistoria beräknar individens vårdtyngd. Meningen är att vårdcentraler med vårdkrävande patienter ska få högre ersättning.

När en studie skulle undersöka om vårdgivare medvetet försökt påverka sina ACG-poäng genom hur diagnoser journalförs valde man ut 29 vårdenheter som under 2017 antingen drastiskt ändrat sitt poängtal eller haft toppdagar med ett ovanligt stort antal diagnoser.

Capio i Strömstad hade en markant toppdag, en lördag i februari 2017. Rapporten visar att Capio kraftigt ökat sin ACG-poäng när diagnoser som rubricerats som kroniska förts över från ett journalsystem till ett annat. Syftet ha varit att få ut högre ersättning, skriver utredarna.

På Capio säger verksamhetschefen Marlene Midtvedt och medicinskt ansvarige Per Midtvedt att det istället handlat om att värna patientsäkerheten när ett gammalt journalsystem byttes ut.

– Det gick inte tekniskt att överföra medicinsk information. Det hade betytt att vi från en dag till en annan stått utan lättillgänglig information om patienterna, säger Per Midtvedt.

– Men läkaren måste veta om patienten till exempel är överkänslig mot något eller har en kronisk diagnos.

Capio bad därför regionen om tillstånd att föra över diagnoser i det nya systemet.

– Vi fick ja, om vi gjorde det inom tre månader, säger Marlene Midtvedt.

Under en helg gjordes överföringen, vilket ger en plötslig topp i statistiken.

– Vi är ledsna över konklusionen i rapporten. Vi tycker den är fel. Diagnoserna var i sig korrekta men anses irrelevanta då vi inte hade kontakt med patienten den dagen. Vi står för det vi gjort. Tack vare det här arbetssättet har vi fantastiskt god patientsäkerhet, säger Per Midtvedt.

Capios ledningar har på ett möte förklarat sig för regionen och fått en känsla av att bli friade från misstankar. Men rapporten kommer ändå till slutsatsen att de agerat för att öka sina poäng. Nu har Marlene och Per Midtvedt bett om ytterligare ett möte innan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i september beslutar om eventuella ekonomiska sanktioner.

– Regionen måste säga hur vi skulle ha gjort istället. Vi behöver riktlinjer inför nästa systembyte, säger Marlene Midtvedt och förklarar att Capio gärna deltar i en fortsatt diskussion om ACG-systemet.