Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C). Bild: Isabella Persson
Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C). Bild: Isabella Persson

C: Brist på saklighet från Miljöpartiet

Centerpartiet svarar Miljöpartiet i debatten om skogsägare och avverkning.

De senaste veckornas brist på saklighet från Miljöpartiet visar på hur de misstror det privata ägandet och Sveriges 330 000 skogsägares genuina vilja att förvalta sin skog. En skog de ofta vårdat i generationer och där tanken är att nästa generation ska ta över förvaltandet.

LÄS MER: Vi älskar skogen!

Faktum är att det är generationer av skogsägare som sett till att vi har de höga biologiska och ekonomiska värden som finns i de svenska skogarna.

Det var ju när staten minskade dess detaljreglering av skogen som den sakta men säkert började bli bättre. År 1993 fick vi en ny skogslagstiftning som gav skogsägarna ett frivilligt miljöansvar.

Detta resulterade i att mängden skog har fördubblats de senaste 100 åren och vi avverkar mindre än tillväxten. Antalet lövträd ökar, arealen med äldre skog ökar, antalet grova träd ökar och framför allt ökar mängden död ved i skogen.

När skogen avverkas tas stor hänsyn till kultur, miljö och biologisk mångfald.

Vi och Centerpartiet menar att det går att kombinera brukande med hänsyn till den biologiska mångfalden. Om man behöver skydda skog så måste detta ske genom en dialog med skogsägaren och ersättning måste utgå för de brukandebegränsningar man drabbas av.

Den svenska samhällsmodellen bygger på tillit och förtroende med respekt för de som drabbas av politiska beslut. Detta verka inte vara en modell som Miljöpartiet står bakom.

Miljöpartiet verkar snarare tro på en samhällsmodell där man kan ignorera äganderätten och köra över folk när de inte förstår vad som är det bästa enligt sin egna tro

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot

Anne Sörqvist (C)

Distriktsordförande Fyrbodal

Tore Lomgård (C)

Ledamot, kommunfullmäktige i Strömstad