Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Stein Rukin i Jour Strömstad tar strid för dialysen i Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Bristande dialys – en skandal

Den förfärliga, näst intill omänskliga, behandlingen av dialyspatienten Ove Tyfth har fått stor uppmärksamhet. Region Västra Götaland har samtidigt demonstrerat en total avsaknad av vilja och förmåga att hjälpa Tyfth och andra med dialysbehov i Strömstad. För Jour Strömstad har fallet blivit en av våra viktigaste angelägenheter.

Vi hävdar att regionen bryter mot sjukvårdslagens bestämmelser, bryter mot sina egna riktlinjer för hantering av dialyspatienter, de krav som regionen slagit fast i Krav- och Kvalitetshandboken (Patientlagens kap 2, och EMKR bilaga 4 del III, art 12, pkt 2). Det kan därmed vara aktuellt att anmäla VG-regionen till EU-domstolen för att få ärendet rättsligt prövat.

Grunden för detta är att det inte finns något medicinskt sakligt skäl för avvecklingen av dialysmottagningen i Strömstad.

Vi konstaterar med beklagande att regionens ansvariga offentligt vidhåller påståendet att ”det är svårt att bemanna enheten”. Detta är uppenbart oriktigt och heller inte dokumenterat. Vi har framfört önskemål om att få se regionens dokument över hur man, såsom påstått, försökte bemanna dialysenheten. Föga förvånande utan att få svar.

Tvärtom visar tillgängliga databaser, som regionen använder för att söka personal, att inte ett enda försök har gjorts att bemanna dialysmottagningen i Strömstad. Som SVT Västs reportage nyligen visade fanns det vid ett tillfälle en enda liten annons – om personal till Trollhättan!

Sanningen är nog, vilket den tidigare personalen kan vittna om, att de hade bibringats uppfattningen att avdelningen skulle läggas ner och att de därmed borde söka andra tjänster. Regionens påståenden om att det inte finns kvalificerade dialyssjuksköterskor i Strömstad tillhör också raden av osanningar, eller ska vi vara snälla och kalla det alternativa sanningar, i det här ärendet.

De finns, och de bor i Strömstad, och hade gärna fortsatt arbetet på avdelningen.

Det är oomtvistat att det i Strömstad finns dialysutrustning och utmärkta och tillgängliga lokaler i en i det närmaste tom sjukhusbyggnad som ägs av regionen. Och, som sagt, personal finns visst.

Enbart transportkostnaden för de två dialyspatienter, som stadigvarande bor i Strömstad, till NÄL i Trollhättan belöper sig till 1,2 miljoner kronor, varje år. Förutom besparingen av transportkostnaderna hade en dialysmottagning i Strömstad kunnat generera inkomster åt regionen genom att i samarbete med Norge ta emot norska dialyspatienter. Detta har efterlysts från norsk sida.

Jour Strömstad saknar en förklaring från regionen till varför man sedan 2017 avvisar ett dialyssamarbete med Norge samtidigt som man i andra sammanhang gärna utnyttjar norska resurser.

Jour Strömstad saknar också en förklaring till varför regionen inte önskat inleda ett samarbete med Praktikertjänst som idag har verksamhet i sjukhuset. Ett sådant samarbete har etablerats på andra håll för att ge dialyspatienter en lindrigare vardagstillvaro (Tyfths dialysresor omfattar närmare 3000 mil/år), något som rimligen borde vara en målsättning för regionen. Jour Strömstad har på grund av regionens inaktivitet självt tvingats ta initiativ tillsammans med ett politiskt parti (KD) för att söka sådant samarbete om en dialysmottagning.

Vi noterar att regionen i det här sammanhanget väljer att helt bortse från vad sakkunskapen kräver. Njurförbundet anser att det bör etableras fler mindre dialysmottagningar och att det behövs ett mer ”pragmatiskt tänkande så att nya driftformer kan utvecklas inom dialysområdet”. Njurförbundet betecknar regionens behandling av Ove Tyfth som helt oacceptabel!

Med en nedlagd dialysmottagning i Strömstad finns det självklart heller inga gästdialysplatser för besökande. Tidigare, denna turistsäsong, hade åtta personer sökt efter gästdialysplatser, uppgifter från NÄL antyder att det verkliga antalet nu närmar sig ett 30-tal. Familjer som får välja andra turistorter än Strömstad. Detta innebär att regionen faktiskt diskriminerar en kategori människor vilket bryter mot Sjukvårdslagen paragraf 4. Strömstad – årets turistkommun? Inte för njursjuka.

Inför valet i höst kan man notera att Hans-Robert Hansson (L), som sitter i NU-sjukvårdens styrelse, enligt ett uttalande i vår lokala tidning avvisar en lösning i samarbete med Praktikertjänst då dialys, enligt Hansson, ska drivas i regionens egen regi. Om detta är Liberalernas ståndpunkt ges en plausibel förklaring till partiets djupdykning i Novis trovärdighetsmätning om sjukvårdsfrågor – tre (3) procent!

Vad har då Strömstads kommun gjort för att underlätta Ove Tyfths situation? Svar: Ingenting! Utöver löften i fest- och valtal – ingenting! En rad representanter för det maktbärande partiet (C) sa i STNB för ett drygt år sedan (20 maj 2017) att det ”var dags att regionen gör verkstad av ambitionerna att riva gränsen mot Norge”. Man hade tagit upp frågan med partikollegor i hela regionen och understrukit att man ”sedan tidigare har en mycket väl fungerande röntgen och dialysverksamhet i Strömstad”! Samma år blev ju dialysen avvecklad, så dessa politiker bör kanske hälsas välkomna till verkligheten. Om de nu förstått att dialysen är borta!

Jour Strömstad lanserade för mer än ett år sedan ett konkret och genomförbart medborgarförslag om akutvård 24 timmar/dygn. Inget har skett, inget initiativ har tagits. Inför årets val har två partier gett oss fullt stöd, först KD och senare SD. Valet kanske kan ge oss ett lokalpolitiskt inflytande så att våra planer kan realiseras.

Jag själv har valt att på landstingskommunal nivå stödja det partipolitiskt obundna Regionens Framtid, som vill avveckla regionens befattning med sjukvården och ersätta byråkraten med patienten, vilket också är Jour Strömstads målsättning.

Jour Strömstad

Stein Rukin