Bohuslänsk historia huggen i sten

Bohuslän är känt för sina stenbrott och sin granit. I Näsinge har det funnits aktiva stenbrott i närmare hundra år, och ett av dessa är fortfarande aktivt i dag.