Sotenäs kommun är beredda att vidta åtgärder för att minska smittspridningen i sommar, och öppnar för att begränsa turismdragplåstret Smögenbryggan.
Sotenäs kommun är beredda att vidta åtgärder för att minska smittspridningen i sommar, och öppnar för att begränsa turismdragplåstret Smögenbryggan. Bild: Alexander Ekström

Vill stänga av Smögenbryggan och gästhamnar vid trängsel

Årets turistsäsong närmar sig och det kan bli trångt på flera ställen ute vid kusten. Om smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög till sommaren kan det bli aktuellt för Sotenäs kommun att införa begränsningar när det gäller antalet besökare på Smögenbryggan.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeSotenäs usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I dag finns det möjlighet att ta beslut om särskilda begränsningar i syfte att förhindra spridning av covid-19, enligt pandemilagen. Flera kommuner har tagit sådana beslut. Nu har frågan varit uppe för behandling i fullmäktige i Sotenäs kommun och det beslut som togs innebär att kommunstyrelsen ska få rätt att besluta om begränsningar om det behövs för att minska smittspridningen.

– Det är många steg som måste tas innan det kan införas någon form av begränsning. Ett sådant beslut måste föregås av en kontakt med de som jobbar på smittskyddsenheten i regionen. Vi tittar också på om det finns olika typer av förebyggande åtgärder, säger Erika Hassellöv, personalchef i Sotenäs kommun och ordförande i kommunens pandemigrupp.

ANNONS

Vill underlätta

För att underlätta för besökare ska det exempelvis bli möjligt att få information var det är för mycket folk, exempelvis på Smögenbryggan, genom att gå in på Sotenäs kommuns hemsida. Systemet som ska användas heter Telia Crowd Alerts.

Det beslut som togs i fullmäktige innebär att kommunstyrelsen kan ta beslut om att vidta åtgärder om det blir för stor trängsel på en plats. Bryggan på Smögen anses vara ett särskilt riskabelt område för smittspridning under sommarmånaderna.

Men det finns även ett antal andra platser där det kan bli stora folksamlingar. Det kan handla om att införa begränsningar vid kommunens badplatser, gästhamnar och parker. Faktorer som har med smittspridningen att göra och hur långt processen med vaccinationer kommit har stor betydelse när ett beslut om att införa begränsningar kan tas.

Har bra dialog

– Innan vi kan införa begränsningar ska dialog föras med Smittskyddsenheten, Folkhälsomyndigheten och ett beslut ska tas i kommunstyrelsen, säger Erika Hassellöv som i nuläget inte kan svara på hur olika typer av begränsningar ska genomföras.

– Men vi har bra dialog med de som driver olika typer av verksamheter på exempelvis Smögenbryggan för att hitta lösningar. Man får inte glömma bort att det är en pågående pandemi och det viktigaste är att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning, säger Erika Hassellöv.

ANNONS
ANNONS