Varnar för kraftiga vindar i Bohuslän

Det blåser friskt på Västkusten och vinden ökar i styrka fram emot kvällen. SMHI varnar båtar för att gå ut.
– Framför allt småbåtar över öppet hav, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.