Tanums tidiga skepsis till höghastighetståg sprider sig

Redan för två år sedan, i mars 2020, markerade eniga politiker i Tanum att man inte trodde på projektet med ett privatfinansierat höghastighetståg genom Bohuslän. Nu tycks fler kommuner följa Tanums försiktighetsprincip och Munkedal ser ut att bli först med att stiga av.