Tågstopp i sex månader väntar på Bohusbanan

All tågtrafik mellan Ytterby utanför Kungälv och Göteborg kommer att stoppas under sex månader från och med juni 2021. Stoppet kommer att ske samtidigt som arbetet pågår på motorvägsbron över Nordre älv.
– De åtgärder vi sett hittills gör att vi känner oss oroliga, säger kommunstyrelsens ordförande i Kungälv Miguel Odhner (S).