Starka fästen för den nazistiska rörelsen i Bohuslän

Nazistiska organisationer såg en tillbakagång i Sverige under 2019. Orsakerna anses vara ett svagt valresultat och interna splittringar. Men i Uddevalla mer än fördubblades antalet aktiviteter under förra året.