Sjöhistoriskas varning: Den k-märkta fiskeflottan går under

Bohusläns museum hade goda föresatser att rädda ett av de största fiskefartygen i trä som funnits i Bohuslän, men när pengarna tog slut fattades beslut om att LL 158 Sandö skulle skrotas. Nu har båten sjunkit i en dansk hamn och Sjöhistoriska museet varnar för brist på k-märka båtar.
– Snart försvinner den länken till den sista generationens fiskefartyg i trä, säger intendenten Karolina Matts.