Fler har själva anmält sig för prövning till militär grundutbildning i år, i jämförelse med 2021.
Fler har själva anmält sig för prövning till militär grundutbildning i år, i jämförelse med 2021. Bild: Johan Nilsson/TT

Så många ska mönstra från din kommun

I maj påbörjas årets mönstring där 216 ungdomar från norra Bohuslän ska delta. I år är antalet som kallas till mönstring och senare militär grundutbildning fler – men inte till följd av kriget i Ukraina.

ANNONS

I maj börjar årets mönstring för 19 000 ungdomar, 3 000 fler i jämförelse med förra året. Av dessa kommer 6 000 genomföra en militär grundutbildning med värnplikt med start nästa sommar. Per Andersen Helseth, kommunikatör vid plikt- och prövningsverket, säger att antalet ungdomar som kallas till mönstring och värnplikt inte har påverkats av det försämrade säkerhetsläget i Europa.

– Det har inte påverkats för att vi har ett försvarsbeslut från 2020. I det har vi siffror för hur många ungdomar vi ska skriva in till värnplikt och vi följer den planen.

Däremot har det skett, och ska fortsätta ske, en gradvis ökning. För fyra år sedan, då den allmänna värnplikten återinfördes i Sverige, var det cirka 4 000 ungdomar som genomgick grundutbildningen. Fram till 2025 ska denna siffra bli 8 000.

ANNONS

Egna ansökningarna har ökat

Dessutom har intresset för att själv anmäla sig för att prövas för den militära grundutbildningen med värnplikt ökat i jämförelse med 2021, enligt Per Andersen Helseth. Den som inte blir kallad kan nämligen göra en egen ansökan.

– Vad den ökningen beror på, det vet vi inte, säger han.

Hos de som svarat på frågan om motivation och intresse i mönstringsunderlaget syns en liten förändring, där något fler har en negativ eller neutral inställning till att genomföra en grundutbildning med värnplikt i år. Per Andersen Helseth kommenterar dock att svaren inte är helt jämförbara, eftersom svarsalternativen var fler i år.

– Vi tar ju hänsyn till motivation och intresse, så långt det är möjligt. Men det är ju fortfarande behovet som styr, säger Per Andersen Helseth.

Så många ska mönstra från din kommun

Strömstad: 15 (11 män och 4 kvinnor)

Tanum: 32 (23 män och 9 kvinnor)

Munkedal: 13 (7 män och 6 kvinnor)

Sotenäs: 10 (5 män och 5 kvinnor)

Lysekil: 16 (11 män och 5 kvinnor)

Uddevalla: 107 (79 män och 28 kvinnor)

Orust: 23 (12 män och 11 kvinnor)

Totalt i Västra Götaland: 3109 (2154 män och 955 kvinnor)

ANNONS