Så klarar djuren kylan på Nordens ark

Tranorna står på ett ben för att spara energi och uttrarna leker i snön. På Nordens ark hanterar de olika djurarterna den kalla vintern på olika sätt.