Rättigheter inom vården går nu allt lägre i ålder

När vuxna drabbas av svåra sjukdomar kan en första reaktion vara att hålla barnet utanför den jobbiga situationen. Med Barnkonventionens nya betydelse som lag sedan årsskiftet vill Nu-sjukvården öka fokuset på barns rättigheter.