Överfull avdelning – patient fick sängplats i matsal

På avdelning för medicinsk äldrevård på Uddevalla sjukhus har det varit överbelagt senaste två veckorna - då tvingas personalen ta till nödlösningar. Patienter placerades i korridorer – och till slut i matsalen.