Frågan om Preemraffs planerade utbyggnad har stått obesvarad i åratal. När domstolsförhandlingarna inleds på tisdagen kommer man ett steg närmre frågans svar.
Frågan om Preemraffs planerade utbyggnad har stått obesvarad i åratal. När domstolsförhandlingarna inleds på tisdagen kommer man ett steg närmre frågans svar. Bild: Lasse Edwartz

Nu inleds slaget om Preemraffs utbyggnad

På tisdagen inleds domstolsförhandlingarna om Preemraffs utbyggnad. Nu möts oljebolaget, miljöaktivister och rättssamhället i Lysekil och det är kulmen på en sju år lång kamp för att Preem ska få bygga ut.

ANNONS
LocationLysekil||

I flera år har nyhetsartiklar, debattinlägg och annonser om Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil varit ett återkommande inslag i medierna.

Under tre dagar, med möjlighet att utöka med ytterligare en, kommer världens ögon att riktas mot Societetshuset Oscars i centrala Lysekil. Journalister från flera internationella medier, däribland affärstidningen Financial times och tv-kanalen ITV, kommer att vara på plats. Även Bohusläningen är såklart på plats och kommer att sända live under dagen.

Preem började arbeta med frågan om en utbyggnad för sju år sedan. 2013 inleddes förarbeten och 2016 skickades första ansökan om ett miljötillstånd in till länsstyrelsen i Västra Götaland.

ANNONS

Preem vill förvandla tjockolja, en slags restprodukt som uppstår när råolja raffineras, till bränsle till fartyg. På grund av att tjockoljan har så hög svavelhalt har flera länder förbjudit att förbränna den.

– Vi tror ju starkt på Preemraff i Lysekil och det finns så många faktorer som visar hur bra personalen och verksamheten är i Lysekil. Men faktum kvarstår, om vi ska kunna ta raffinaderiet in i en grön omställning måste vi ha ett fungerande miljötillstånd, säger Dani Backteg, presschef på Preem.

Dani Backteg är presschef på Preem.
Dani Backteg är presschef på Preem. Bild: Pressbild

Men vägen har inte varit friktionsfri. Trots att både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godkände Preems miljötillstånd, har frågan fortsatt vara levande. Ett 60-tal privatpersoner och organisationer överklagade domstolens godkännande. När överdomstolen beslutade att ge prövningstillstånd vädjade såväl länsstyrelsen som Naturvårdsverket till regeringen att överpröva.

Och på en pressträff i augusti meddelades att det historiska beslutet var taget: regeringen tar över domstolens avgörande.

Regeringsbeskedet förvånade Preem.

– Vi hade inte fått någon föraning eller förhandsinformation från politiskt håll att det här skulle hända. Det var en klar överraskning, säger Dani Backteg.

– Det innebar att vi fick avsätta betydligt mer energi i frågan om hur utbyggnaden skulle kunna bli av. Vi fick försöka förstå hur regeringen tänker när det gäller den argumentation de använder och analysera den politiska spelplanen.

ANNONS

Preem bestämde sig också för att se över den ursprungliga ansökan bolaget lämnat in till domstolen 2016. I efterhand är Backteg och Preem självkritiska eftersom Preem tidigare underskattat den politiska sprängkraften i utbyggnadsfrågan.

– Ansökan gjordes med ett "ingenjörskt" synsätt. Preem tittade på parametrar och valde att faktatungt skriva en ansökan där man tog rejält med höjd och säkrade upp för olika eventualiteter, säger Backteg och konstaterar att man därigenom kom fram till att utsläppen skulle kunna komma att dubbleras när utbyggnaden var på plats, en siffra som sedan reviderats.

"Kan ske inslag av civil olydnad"

Motståndet har fortsatt in i det nya decenniet. När domstolen sammanstrålar i Lysekil på tisdag kommer ett stort antal människor att vara där för att visa sitt missnöje. Nätverket "Stoppa Preemraff" bokade hela Hotell Lysekil och flera andra miljöorganisationer kommer närvara.

"Stoppa Preemraff" hade hoppats att tusentalet personer skulle dyka upp på protesterna. Men nu har man sänkt förväntningarna, berättar presskommunikatören Jessica Lovell. Det är mer realistiskt att de blir några hundra.

Klart är att motståndarna till utbyggnaden kommer försöka ta sig till raffinaderiet. Vad som händer där är däremot fortfarande oklart.

– Det kan hända att det sker inslag av civil olydnad, men i fredliga former, säger Jessica Lovell.

ANNONS

– Vårt mål är att komma fram till raffet.

"The Red Rebels", som är en del av den radikala miljögruppen Extinction Rebellion, väntas närvara i Lysekil under tisdagen.
"The Red Rebels", som är en del av den radikala miljögruppen Extinction Rebellion, väntas närvara i Lysekil under tisdagen. Bild: Jonathan Brady

Även den radikala miljögruppen Extinction Rebellion kommer närvara i Lysekil på tisdagen. Enligt Cecilia Verdinelli, som är talesperson för gruppen, väntas en "spektakulär, speciell aktion".

– Det blir så oerhört tekniskt när man pratar om Preemraff. Det blir svavelhalter hit och koldioxidhalter dit. Det blir svårgreppbart. den stora frågan handlar om att vi inte kan investera i fossil infrastruktur om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, det kan varenda människa förstå.

Inställda på att få godkänt

Men även manifestationer till förmån för en utbyggnad väntas. Vid lunchtid arrangerar Moderaterna i Lysekil en stödmanifestation i Stadsparken.

Preem är fortfarande inställda på att få miljötillståndet godkänt och att raffinaderiet ska få byggas ut.

– Vår ambition, och den jobbar vi för till 100 procent, är att Lysekilsraffet ska fortsätta ligga i framkant och fortsätta utvecklas, säger Dani Backteg och fortsätter:

– Det är klart att vi överväger alla eventualiteter och vilka alternativ som står till buds. Vi vill hitta smarta vägar framåt, men här och nu ligger allt fokus i första hand på att få en konstruktiv domstolsförhandling.

ANNONS