Militärfartyg längs Bohusläns kust — största övningen på över 25 år

Försvarsmakten håller en av de största övningarna i Sverige på många år. I början på maj kommer strids- och minröjningsfartyg att befinna sig bland annat längs Lysekil, Skredsvik och Studserödstrakten. Totalt 14 länder kommer delta och syftet är att höja Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.