Bild: Leif R Jansson / TT

Mer makrill än man trott – slipper rödljus

Det finns mer makrill i Nordostatlanten än vad tidigare beräkningar visat och fisken tas nu bort från rött ljus-status på WWF:s fiskguide.

ANNONS
|

Så sent som den 14 maj i år presenterade Världsnaturfonden (WWF) sin årliga konsumentguide för fisk och skaldjur som ska hjälpa konsumenter, restauranger och handeln att gör hållbara val av fisk.

I vårens fiskguide fick garnfångad makrill från Nordostatlanten rött ljus, vilket betyder att den helt bör undvikas, medan makrill fångad med ringnot fick gult ljus vilket är en uppmaning till försiktig konsumtion.

Ändrade modeller

Men nya rön från Internationella havsforskningsrådet (ICES) har nu fått WWF att ändra sina rekommendationer.

- Norge begärde en revidering av ICES råd för makrillbeståndet i Nordostatlanten. en ny beräkningsmodell användes som visade att beståndet var dubbelt så stort som man tidigare hade beräknat. Det var en så dramatisk ökning och förändring i deras beståndsuppskattning så vi kände att det var viktigt att titta på hur det här påverkar våra rekommendationer gällande makrill, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

ANNONS

I de nya rekommendationerna går den nätfångade makrillen från rött till gult ljus och den ringnotsfångade går från gult till grönt ljus.

Finns osäkerhet

Från WWF:s perspektiv är den stora ökningen av makrillbeståndet som de nya beräkningarna visar på en positiv nyhet, men de tvära kasten visar också på att det finns en osäkerhet i beräkningsmodellerna.

- Det har vi inte bara sett för makrill utan det finns andra exempel också där man reviderar sina modelleringar vilket gör att det ibland kan bli väldigt stora hopp från år till år. Det gör det svårt för dem som ska förvalta fisken men också för yrkesfiskarna som behöver förhålla sig till de här förändringarna, säger Karin Glaumann.

Fakta: Fiskguiden

Cirka 90 procent av världens kommersiella fiskbestånd är antingen fullt utnyttjade eller överfiskade.

Tanken är att världsnaturfonden WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur ska hjälpa konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra hållbara val av fisk.

Guiden har getts ut sedan 2002 och är ett samarbete mellan WWF i 25 länder. Fiskarna delas in i tre kategorier: grönt, gult och rött ljus.

WWF rekommenderar alla att fråga efter produkter märkta med MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) eller Krav.

Av de runt 80 arterna i guiden finns gröna eller miljömärkta alternativ för drygt åtta av tio.

Följande arter bör undvikas helt eftersom de saknar gröna eller gula alternativ i guiden: ål, haj (pigghaj), vitling, rocka och röd snapper.

Skrubbskädda, lake, piggvar/slätvar, tunga och blåfenad tonfisk saknar alternativ på grönt ljus.

I guiden bedöms de vildfångade arterna utifrån tre kriterier: hur bestånden mår, om förvaltning och kontroll är effektiva, och fiskets påverkan på ekosystemet. För de odlade arterna bedöms var fodret kommer från, odlingssättet och miljöpåverkan.

Källa: Världsnaturfonden WWF

ANNONS